Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 14/NQ-HĐND
Ngày ký 06/10/2022
Người ký Lê Công Toán
Trích yếu nội dung Nghị quyết (số: 14/NQ-HĐND) về việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Bố Trạch.
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Phân loại Nghị quyết
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về