Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 07/NQ-HĐND
Ngày ký 27/03/2023
Người ký Lê Công Toán
Trích yếu nội dung Nghị quyết (Số: 07/NQ-HĐND) về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Bố Trạch đối với các công trình tạo quỹ đất
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Phân loại Nghị quyết
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Nội dung Nghị quyết