Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 08/NQ-HĐND
Ngày ký 27/03/2023
Người ký Lê Công Toán
Trích yếu nội dung Nghị quyết (Số: 08/NQ-HĐND) về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (đợt 2)
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Phân loại Nghị quyết
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Nội dung Nghị quyết