Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 05/NQ-HĐND
Ngày ký 27/03/2023
Người ký Lê Công Toán
Trích yếu nội dung Nghị quyết (Số: 05/NQ-HĐND) về việc Phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Bố Trạch
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Phân loại Nghị quyết
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Nội dung Nghị quyết