Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 09/NQ-HĐND
Ngày ký 27/03/2023
Người ký Lê Công Toán
Trích yếu nội dung Nghị quyết (Số: 09/NQ-HĐND) về việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2021-2026
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Phân loại Nghị quyết
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Nội dung Nghị quyết


Các văn bản khác
Trở về trang trước