Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 18/NQ-HĐND
Ngày ký 16/12/2020
Người ký Hoàng Văn Minh
Trích yếu nội dung Nghị quyết (số:18/NQ-HĐND) về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Phân loại Nghị quyết
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về