Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 15/NQ-HĐND
Ngày ký 16/12/2020
Người ký Hoàng Văn Minh
Trích yếu nội dung Nghị quyết (số:15/NQ-HĐND) về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2021
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Phân loại Nghị quyết
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về