Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 05/NQ-HĐND
Ngày ký 28/08/2019
Người ký Trần Tiến Sỹ
Trích yếu nội dung Nghị quyết (Số:05/NQ-HĐND) Về việc tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Bố Trạch
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Phân loại Nghị quyết
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải về