Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu Số: 03/2019/NQ-HĐND
Ngày ký 05/07/2019
Người ký Trần Tiến Sỹ
Trích yếu nội dung Nghị quyết (Số:03/2019/NQ-HĐND) về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Phân loại Nghị quyết
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải về