Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 3689/QĐ-UBND 12/08/2021 Quyết định (số:3689/QĐ-UBND) về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ để GPMB thực hiện Quy hoạch chi tiết phân lô đất ở tại thôn Nam, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 2)
2 3688/QĐ-UBND 12/08/2021 Quyết định (số: 3688/QĐ-UBND) về việc thu hồi đất để GPMB thực hiện Quy hoạch chi tiết phân lô đất tại thôn Nam, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (giai đoạn 2)
3 2504/UBND 24/06/2021 Quyết định (số: 2504/UBND) V/v hủy kết quả công nhận trúng đấu giá QSD đất tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch
4 2039/QĐ-CT 01/06/2021 Quyết định (số: 2039/QĐ-CT) về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự huyện Bố Trạch
5 47/QĐ-UBBC 28/05/2021 Quyết định (số:47/QĐ-UBBC) về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
6 17/QĐ-UBBC 26/04/2021 Quyết định (số: 17/QĐ-UBBC) về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 -2026
7 666/QĐ-UBND 12/03/2021 Quyết định (số: 666/QĐ-UBND) về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 08
8 665/QĐ-UBND 12/03/2021 Quyết định (số: 665/QĐ-UBND) về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 07
9 664/QĐ-UBND 12/03/2021 Quyết định (số: 664/QĐ-UBND) về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 06
10 663/QĐ-UBND 12/03/2021 Quyết định (số: 663/QĐ-UBND) về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »