Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 6688 /QĐ-UBND 31/12/2015 Quyết định (Số: 6688 /QĐ-UBND) Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Bố Trạch năm 2016
2 Số: 6133/QĐ-UBND 26/11/2015 Quyết định (Số: 6133/QĐ-UBND) Về việc cho hộ kinh doanh Nguyễn Văn Học thuê đất để khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch
3 6084/QĐ-UBND 23/11/2015 Quyết định (Số: 6084/QĐ-UBND) Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
4 5226/QĐ-UBND 14/10/2015 Về việc bổ nhiệm Đại diện Lãnh đạo về chất lượng (QMR)
5 5225 /QĐ-UBND 14/10/2015 V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực hành chính công tại Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch
6 4572-QĐ-UBND 19/08/2015 Về việc cho hộ gia đình ông Nguyễn Minh Tám thuê đất nuôi trồng thủy sản tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
7 4573-QĐ-UBND 19/08/2015 Về việc cho hộ gia đình ông Nguyễn Quý Sơn thuê đất nuôi trồng thủy sản tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
8 4571/QĐ-UBND 19/08/2015 Về việc cho hộ gia đình ông Nguyễn Đức Dẫn thuê đất nuôi trồng thủy sản tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
9 3039 /QĐ-UBND 18/05/2015 V/v kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện
10 QĐ-KTXH-HĐND 07/04/2015 Quyết định: Về việc thành lập Đoàn Giám sát
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »