Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 36/TB-VP 23/02/2024 Thông báo (số: 36/TB-VP) về việc ký kết hợp đồng hỗ trợ phục vụ theo NĐ 111/2022/NĐ-CP năm 2024
2 08/TB-DAXD 06/02/2024 Thông báo (số: 08/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Hoàn Lão
3 06/TB-DAXD 30/01/2024 Thông báo (số: 06/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (thị trấn Hoàn Lão)
4 106-TB/TTCT 04/01/2024 Thông báo (số: 106-TB/TTCT) về việc ký kết hợp đồng hỗ trợ phục vụ theo NĐ 111/2022/NĐ-CP năm 2024
5 570/TB-TCKH 25/12/2023 Thông báo (số: 570/TB-TCKH) về việc ký hợp đồng hỗ trợ phục vụ theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP năm 2024
6 1774/TB-ĐGTS 21/12/2023 Thông báo (số: 1774/TB-ĐGTS) công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất xã Tây Trạch
7 1554/TB-ĐGTS 24/11/2023 Thông báo (số: 1554/TB-ĐGTS) về việc tạm dừng đấu giá đối với thửa đất số 1041, 1042, TBĐ số 11 xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
8 201/TB-DAXD 20/11/2023 Thông báo (số: 201/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Nhân Trạch
9 19/TB-BQLCC 20/11/2023 Thông báo (số: 19/TB-BQLCC) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê điểm kinh doanh tại đình chính chợ Hoàn Lão
10 200/TB-DAXD 17/11/2023 Thông báo (số: 200/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất xã Đức Trạch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »