Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 2915/QĐ-UBND 02/07/2020 Quyết định (số: 2915/QĐ-UBND) ban hành Quy chế trực ban phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bố Trạch
2 2914/QĐ-UBND 02/07/2020 Quyết định (số: 2914/QĐ-UBND) về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bố Trạch
3 2270/QĐ-CT 30/06/2020 Quyết định (số: 2270/QĐ-CT) về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sơ năm 2020
4 1271/QĐ-CT 24/03/2020 Quyết định (Số: 1271/QĐ-CT) về việc thành lập tổ thu phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí xét tuyển viên chức giáo viên MN, TH, THCS năm 2020
5 887/QĐ-UBND 02/03/2020 Quyết định (Số:887/QĐ-UBND) về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Kế toán, Y tế, Thư viện, Thiết bị trường học
6 757/QĐ-CT 25/02/2020 Quyết định (Số:757/QĐ-CT) về việc công bố hết dịch Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
7 413/QĐ-UBND 18/02/2020 Quyết định (Số 413/QĐ-UBND) về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình
8 519/QĐ-CT 04/02/2020 Quyết định (Số:519/QĐ-CT) về việc công bố hết Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
9 459/QĐ-UBND 31/01/2020 Quyết định (Số:459/QĐ-UBND) ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của huyện Bố Trạch năm 2020
10 5748/QĐ-UBND 23/12/2019 Quyết định (Số: 5748/QĐ-UBND) Ban hành kế hoạch cải cách hành chính huyện Bố Trạch năm 2020
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »