Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 284/QĐ-UBND 18/02/2019 Quyết định (Số: 284/QĐ-UBND) về ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của huyện Bố Trạch năm 2019
2 28/QĐ-UBND 08/01/2019 Quyết định (Số:28/QĐ-UBND) về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
3 6485/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định (Số:6485/QĐ-UBND) V/v Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Bố Trạch năm 2019
4 5331/QD-UBND 14/11/2018 Quyết định (Số: 5331/QĐ-UBND) về công nhận xã Cự Nẫm đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
5 5085/QĐ-BCĐ 30/10/2018 Quyết định (Số:5085/QĐ-BCĐ) về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm huyện Bố Trạch
6 2232/QĐ-UBND 09/07/2018 Quyết định (Số: 2232/QĐ-UBND) Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
7 2039 /QĐ-UBND 20/06/2018 Quyết định (Số: 2039 /QĐ-UBND) Ban hành danh mục mã định danh các cơ quan nhà nước tham gia kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Quảng Bình
8 1719/QĐ-UBND 28/05/2018 Quyết định (Số: 1719/QĐ-UBND) Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình
9 1740/QĐ-UBND 22/05/2018 Quyết định (Số:1740/QĐ-UBND) Về việc phê duyệt Phương án chuyển đổi cơ cấu bộ giống lúa trên địa bàn huyện Bố Trạch giai đoạn 2018 - 2020
10 12 /2018/QĐ-UBND 17/05/2018 Quyết định (Số: 12 /2018/QĐ-UBND) Ban hành Quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »