Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 63/GM-UBND 02/04/2024 Giấy mời (số 63/UBND): Hội nghị bàn các giải pháp tăng thu, điều hành ngân sách năm 2024
2 59/GM-UBND 27/03/2024 Giấy mời (số: 59/GM-UBND): Hội nghị sơ kết giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bố Trạch
3 56/GM-UBND 26/03/2024 Giấy mời (số 56/GM-UBND): Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024, triển khai nhiệm vụ thời gian tới và giải quyết, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc liên quan công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.
4 50/GM-UBND 25/03/2024 Giấy mời (số: 50/GM-UBND): Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật huyện triển khai công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh đàn vật nuôi năm 2024
5 36/GM-TTHĐND 25/03/2024 Giấy mời (số: 36/GM-TTHĐND) tổ chức Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
6 48/GM-UBND 20/03/2024 Giấy mời (số: 48/GM-UBND) Tham dự Hội nghị triển khai kế hoạch công tác chuyển đổi số năm 2024 và Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện Bố Trạch
7 38/GM-UBND 05/03/2024 Giấy mời (số: 38/GM-UBND) Hội nghị triển khai nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024
8 191/GM-UBND 18/12/2023 Giấy mời (số: 191/GM-UBND) Tham dự Hội nghị tổng kết công tác quản lý đất đai năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
9 150/GM-VP 28/11/2023 Giấy mời (số: 150/GM-VP) tập huấn nghiệp vụ chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
10 146/GM-VP 27/11/2023 Giấy mời (số: 146/GM-VP) phổ biến, quán triệt Luật thực hiện dân chủ cơ sở và các văn bản liên quan
1 2 »