Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 29 /HD-BVTV 22/04/2014 Hướng dẫn biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại ớt
1