Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 5620/QĐ-CT 16/12/2019 Quyết định (Số:5620/QĐ-CT) về việc hủy kết quả trúng tuyển viên chức Giáo viên Tiểu học năm 2019
2 5592/QĐ-CT 12/12/2019 Quyết định (Số:5592/QĐ-CT) về việc công nhận kết quả trúng tuyển dụng viên chức Giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sơ năm 2019
3 5591/QĐ-CT 12/12/2019 Quyết định (Số:5591/QĐ-CT) về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức Giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sơ năm 2019
4 5230/QĐ-CT 19/11/2019 Quyết định (Số: 5230/QĐ-CT) về việc công bố Dịch tả lợn Châu phi tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
5 5220/QĐ-CT 18/11/2019 Quyết định (số: 5220/QĐ-CT) về việc công bố Dịch tả lợn Châu phi tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
6 5104/QĐ-UBND 08/11/2019 Quyết định (Số:5104/QĐ-UBND) về việc ban hành Quy chế hoạt động tại Chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên tuyến đường 560, tại ngã tư thôn 9, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch
7 5088/QĐ-CT 07/11/2019 Quyết định (Số:5088/QĐ-CT) về việc công bố dịch tả lợn Châu Phi tại xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
8 3444/QĐ-UBND 02/08/2019 Quyết định (số:3444/QĐUBND) Ban hành về việc Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động biệt phái Phó Hiệu trưởng các đơn vị trường học thuộc phân cấp quản lý của UBND huyện
9 1416/QĐ-UBND 24/04/2019 Quyết định (Số:1416/QĐ-UBND) về việc Về việc kiện toàn Hội đồng, Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh
10 487/QĐ-UBND 28/02/2019 Quyết định (Số: 487/QĐ-UBND) Về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND huyện ban hành từ năm 2014 đến năm 2018
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »