Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1834 /TB-UBND 16/12/2016 Thông báo (Số: 1834 /TB-UBND) Chương trình thăm và tặng quà của các đồng chí lãnh đạo huyện nhân dịp Lễ Noel năm 2016
2 1833 /TB-UBND 16/12/2016 Thông báo (Số: 1833 /TB-UBND) V/v tổ chức Lễ viếng, dâng hương tại các Nghĩa trang Liệt sỹ; Chương trình đi thăm các đơn vị và gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (Thông báo này thay cho Giấy mời)
3 1085/UBND 09/12/2016 Công văn (Số: 1085/UBND) Về việc tuyển dụng đặc cách viên chức năm 2016
4 398/TB-TTPTQĐ 25/11/2016 Thông báo (Số: 398/TB-TTPTQĐ) Về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã trên địa bàn huyện Bố Trạch
5 25 /CĐ-UBND 31/10/2016 Công điện (Số: 25 /CĐ-UBND) Về việc tiếp tục chủ động phòng, chống và ứng phó với tình hình lũ,lụt có thể xảy ra
6 353/TB-TTPTQĐ 31/10/2016 Thông báo (Số: 353/TB-TTPTQĐ) Về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã trên địa bàn huyện Bố Trạch
7 1492/UBND 28/10/2016 Công văn (Số: 1492/UBND) Về việc đăng tải nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bố Trạch trên trang thông tin điện tử của huyện để lấy ý kiến góp ý của nhân dân
8 1443/UBND 20/10/2016 Công văn (Số: 1443/UBND) V/v khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phòng, chống, khắc phục hậu quả lũ lụt
9 15/CĐ-UBND 12/09/2016 Công điện (Số: 15/CĐ-UBND) Về việc chủ động phòng, tránh ảnh hưởng của bão số 4
10 3299/QĐ-UBND 25/08/2016 Quyết định (Số: 3299/QĐ-UBND) Về việc thành lập Hội đồng và Tổ công tác đánh giá thiệt hại sự cố môi trường biển huyện Bố Trạch
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »