Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 528/UBND 31/03/2017 Công văn (Số: 528/UBND) Về việc Thông tin tuyển dụng đặc cách viên chức Dân số - KHHGĐ năm 2017
2 516/UBND 30/03/2017 Công văn (Số: 516/UBND) V/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao
3 990 / QĐ-CT 23/03/2017 Quyết định (Số: 990/QĐ-CT) Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Bố Trạch
4 53 /HĐPB 10/03/2017 Công văn (Số: 53 /HĐPB)V/v tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã
5 836/QĐ-UBND 06/03/2017 Quyết định (Số: 836/QĐ-UBND) Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần được rà soát
6 300/KH-UBND 27/02/2017 Kế hoạch (Số: 300/KH-UBND) Công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện Bố Trạch
7 39 /HĐPB 16/02/2017 Công văn (Số: 39 /HĐPB) V/v tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã.
8 03/Ct-UBND 16/02/2017 Chỉ thị (Số: 03/CT-UBND) Về việc tiếp tục nâng cao chất lượng triển khai các mô hình học tập ở cơ sở giai đoạn 2016-2020 và triển hai đại trà mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã trên địa bàn huyện
9 213/UBND 16/02/2017 Công văn (Số: 213/UBND) Về việc triển khai công tác vệ sinh môi trường và các hoạt động tuyên truyền chào mừng Lễ công bố khu vực thị trấn Hoàn Lão mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV
10 183 /TB-UBND 13/02/2017 Thông báo (Số: 183 /TB-UBND) Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm định thiệt hại sự cố môi trường biển tại cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ tiếp tục thực hiện thẩm định, chi trả cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển trên địa bàn
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »