Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 255/BC-UBND 27/03/2014 Phương án Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2014
2 40 / NN 27/03/2014 Công văn (Số 40/ NN) Về việc tiếp tục chỉ đạo công tác diệt chuột
3 415/ QĐ - UBND 25/02/2014 Thông báo về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 23/7/2014 đến 29/7/2014; Quyết định phân bổ gạo của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2014
4 01/CĐ-CT 20/02/2014 Công điện (số 01/CĐ-CT) của UBND huyện v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và các chủng cúm gia cầm lây sang người
5 18 /TB-VP 07/02/2014 Thông báo (Số 18 /TB-VP) Kết luận của đồng chí Phan Văn Gòn - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp để nghe báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và triển khai một số nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới
6 17 /TB-VP 24/01/2014 Thông báo kết luận của đồng chí Trần Phong - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ GPMB Quốc lộ 1 tại Hội nghị sơ kết công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bố Trạch
7 57 /TB-UBND 20/01/2014 Thông báo (Số 57 /TB-UBND) về chương trình các Đoàn Lãnh đạo huyện đi thăm các đơn vị và gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014
8 36 / TB-UBND 15/01/2014 Thông báo (Số 36 / TB-UBND) chương trình công tác của Lãnh đạo huyện tại hai xã Tân - Thượng Trạch và thăm các Đồn Biên phòng, các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014
9 37 /TB-UBND 15/01/2014 Thông báo (Số 37 /TB-UBND) Về việc đính chính Thông báo số 18/TB-UBND ngày 08/01/2014 của UBND huyện
10 18 /TB-UBND 08/01/2014 Thông báo (Số 18/TB-UBND) Về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »