Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 03-VP 23/01/2017 V/v đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường sắt trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Đinh Dậu 2017
2 81/KH-UBND 16/01/2017 Kế hoạch (Số: 81/KH-UBND) Thực hiện công tác Bồi thường nhà nước năm 2017
3 82/KH-UBND 16/01/2017 Kế hoạch (Số: 82/KH-UBND) Thực hiện công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn huyện
4 84 /KH-UBND 16/01/2017 Kế hoạch (Số: 84 /KH-UBND ) Trọng tâm công tác Tư pháp năm 2017 trên địa bàn huyện Bố Trạch
5 79 /KH-UBND 16/01/2017 Kế hoạch (Số: 79 /KH-UBND) Kiểm soát thủ tục hành chính huyện Bố Trạch năm 2017
6 80 /KH-UBND 16/01/2017 Kế hoạch (Số: 80 /KH-UBND) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật, xử phạt vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện Bố Trạch
7 1974/TB-UBND 31/12/2016 Thông báo (Số: 1974/TB-UBND) V/v công bố Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
8 1973/TB-UBND 30/12/2016 Về việc công bố Quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035 và Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Đô thị Hoàn Lão, huyện Bố Trạch
9 6302 /QĐ-UBND 30/12/2016 Quyết định (Số: 6302 /QĐ-UBND) Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Bố Trạch năm 2017
10 441/TB-TTPTQĐ 20/12/2016 Thông báo (Số: 441/TB-TTPTQĐ) Về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »