Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1705 /UBND 19/09/2017 Công văn (Số: 1705 /UBND) V/v khắc phục thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp sau cơn bão số 10
2 09 /CĐ-CT 14/09/2017 Công điện (Số: 09 /CĐ-CT) Về việc chủ động đối phó với bão số 10
3 1691/UBND 14/09/2017 Công văn (Số: 1691/UBND) Về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường trong mùa mưa bão
4 08 /CĐ-CT 13/09/2017 Công điện (Số: 08 /CĐ-CT) Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 10
5 1592/UBND 30/08/2017 Công văn (Số: 1592/UBND) Công văn (Số: 1592/UBND) Về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ
6 4620 /QĐ-UBND 21/08/2017 Quyết định (Số: 4620/QĐ-UBND) Về việc ban hành danh mục cây dược liệu ưu tiên phát triển trên địa bàn huyện Bố Trạch giai đoạn 2016 - 2020)
7 1514 /UBND 16/08/2017 Công văn (Số: 1514 /UBND) V/v lập danh sách và hồ sơ tinh giản biên chế đợt 01 năm 2018
8 1418/TB-UBND 07/08/2017 Thông báo (Số: 1418/TB-UBND) V/v Thông tin xét tuyển đặc cách viên chức năm 2017
9 1420 /TB-UBND 07/08/2017 Thông báo (Số: 1420 /TB-UBND) Kết luận của đồng chí Trần Quang Vũ - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2017
10 1361 /UBND 28/07/2017 V/v thực hiện Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2017
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »