Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 2282/KH-UBND 14/12/2017 Kế hoạch (Số: 2282/KH-UBND) Triển khai thi hành Luật Trách nhiệm Bồi thường của Nhà nước
2 2107 /UBND 21/11/2017 Công văn (Số: 2107 /UBND) Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân
3 2005/UBND 09/11/2017 Công văn (Số: 2005/UBND) V/v tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết.
4 5930 /QĐ-UBND 31/10/2017 Quyết định (Số: 5930 /QĐ-UBND) Về việc phê duyệt Đề án vệ sinh môi trường, cây xanh, điện chiếu sáng xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2021, định hướng đến năm 2025
5 166 /HĐPB 27/10/2017 Công văn (Số: 166 /HĐPB) V/v tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã kỳ I, II tháng 11/2017.
6 1826/UBND 06/10/2017 Công văn (Số: 1826/UBND) V/v nghiên cứu, thực hiện Nghị định số 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ
7 1828/UBND 06/10/2017 Công văn (Số: 1828/UBND) V/v hướng dẫn tra cứu Nghị định 107/2017/NĐ-CP của Chính phủ
8 1813/TB-UBND 04/10/2017 Thông báo (Số: 1813/TB-UBND) Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý III và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2017
9 153 /HĐPB 27/09/2017 Công văn (Số: 153 /HĐPB) V/v tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cấp xã kỳ I, II tháng 10/2017.
10 1732/BCĐPTRBV 21/09/2017 Công văn (Số: 1732/BCĐPTRBV) V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng sau bão
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »