Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 01/CĐ-UBND
Ngày ký 07/01/2022
Người ký Nguyễn Hữu Hồng
Trích yếu nội dung Công điện (số:01/CĐ-UBND) Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Bố Trạch
Lĩnh vực Sức khỏe, phòng chống dịch bệnh
Cơ quan ban hành UBND Huyện Bố Trạch
Phân loại Công điện
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về