Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 Số 15/QĐ-UBBC 27/04/2016 Quyết định (Số 15/QĐ-UBBC) V/v Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 03
2 14/QĐ-UBBC 27/04/2016 Quyết định (Số 14/QĐ-UBBC) V/v Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 02
3 13 /QĐ-UBBC 27/04/2016 Quyết định (Số 13/QĐ-UBBC) V/v Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 01
4 832 /QĐ-UBND 17/03/2016 Quyết định (Số: 832 /QĐ-UBND) Về việc cho hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Lê thuê đất thương mại dịch vụ tại xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
5 530 /QĐ-UBBC 02/03/2016 Quyết định (Số: 530 /QĐ-UBBC) Về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2016 - 2021
6 501 /QĐ-UBND 29/02/2016 Quyết định (Sô: 501/QĐ-UBND) Về việc Điều chỉnh cho thuê đất nông nghiệp khác tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
7 375 /QĐ-UBND 02/02/2016 Quyết định (Số: 375 /QĐ-UBND ) Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng “Trường học an toàn về an ninh trật tự” giai đoạn 2016 - 2020
8 367 /QĐ-UBND 01/02/2016 Quyết định (Số: 367 /QĐ-UBND) Về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2016 - 2021
9 349 /QĐ-UBND 29/01/2016 Quyết định (Số: 349 /QĐ-UBND) Về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020
10 348 /QĐ-UBND 29/01/2016 Quyết định (Số: 348 /QĐ-UBND ) V/v ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »