Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 17/QĐ-UBBC
Ngày ký 26/04/2021
Người ký Nguyễn Ngọc Tuấn
Trích yếu nội dung Quyết định (số: 17/QĐ-UBBC) về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 -2026
Lĩnh vực Tiếp xúc cử tri
Cơ quan ban hành UBND Huyện Bố Trạch
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về