Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 1840/TB-UBND
Ngày ký 28/10/2019
Người ký Trần Quang Vũ
Trích yếu nội dung Thông báo (Số 1840/TB/UBND) về thời gian, địa điểm và danh sách những người đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức Giáo viên
Lĩnh vực Tuyển dụng
Cơ quan ban hành Phòng Nội vụ
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải Thông báo
Tải danh sách