Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 146/TB-ĐGTH
Ngày ký 28/06/2019
Người ký Không rõ
Trích yếu nội dung Thông báo (Số:146/TB-ĐGTH) về việc đấu giáquyền sử dung đất (xã Liên Trach).
Lĩnh vực Đấu giá tài sản
Cơ quan ban hành Khác
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải về