Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 00/tb
Ngày ký 06/01/2020
Người ký Không rõ
Trích yếu nội dung Thông báo công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất (xã Tây Trạch)
Lĩnh vực Đấu giá tài sản
Cơ quan ban hành Khác
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải thông báo