Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 196/TB-ĐGTH
Ngày ký 19/09/2019
Người ký Không rõ
Trích yếu nội dung THông báo (Số:196/TB-ĐGTH) về đấu giá quyền sử dung đất (TT NT Việt Trung)
Lĩnh vực Đấu giá tài sản
Cơ quan ban hành Khác
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải về