Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 07/TM-BQLCC
Ngày ký 09/07/2024
Người ký Nguyễn Hữu Kiền
Trích yếu nội dung Thư mời (số: 07/TM-BQLCC) tham gia gói thầu: Tư vấn thiết kế, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống PCCC tại chợ Hoàn Lão
Lĩnh vực Đấu giá tài sản
Cơ quan ban hành Ban QLCCT công cộng
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Nội dung thư mời