Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 455/CTr-UBND
Ngày ký 03/04/2015
Người ký Trần Quang Vũ
Trích yếu nội dung Chương trình: Công tác trọng tâm của UBND huyện Quý II năm 2015
Lĩnh vực Chương trình công tác
Cơ quan ban hành UBND Huyện Bố Trạch
Phân loại Chương trình
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 UỶ BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 HUYỆN BỐ TRẠCH                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số: 455/CTr-UBND                                  Bố Trạch, ngày 03  tháng 4 năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác trọng tâm của UBND huyện Quý II năm 2015

 

Ngoài các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã đề ra trong Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2015, các ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo một số công việc quan trọng trong Quý II năm 2015 như sau:

I. Những nhiệm vụ trọng tâm

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các nghị quyết hội nghị BCH Trung ương Đảng khóa XI, các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra; triển khai thực hiện các nghị quyết kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XVII.

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT:

- Chỉ đạo chăm sóc và thu hoạch vụ sản xuất Đông Xuân; tích cực theo dõi diễn biến của dịch bệnh, chủ động phòng, chống dịch bệnh, diệt chuột có hiệu quả. Quan tâm, chỉ đạo tu sửa, nạo vét kênh mương và chủ động nguồn nước phục vụ tưới tiêu vụ Hè Thu; căn cứ kế hoạch chống hạn hán của UBND tỉnh, tham mưu UBND huyện kế hoạch chống hạn hán cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Chỉ đạo các xã, thị trấn đôn đốc, hướng dẫn người dân gieo trồng vụ Hè Thu, mạnh dạn chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa sang trồng một số cây phù hợp, mang lại hiệu quả lương thực, vận động người dân hạn chế bỏ hoang ruộng đất; có chính sách tiếp cận các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp để hạn chế bỏ hoang ruộng đất của người dân.

Trên cơ sở kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp của UBND huyện, chỉ đạo quyết liệt các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch của địa phương mình gửi về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT), đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Tham mưu UBND huyện văn bản chỉ đạo phát triển chăn nuôi theo Đề án phát triển chăn nuôi giai đoạn 2, tập trung chỉ đạo phát triển đối với vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn, mang lại hiệu quả như bò lai, lợn rừng...

Phối hợp với Trạm Thú y chỉ đạo quyết liệt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1/2015 theo đúng kế hoạch. Nếu đơn vị, địa phương nào triển khai chậm, thiếu quyết liệt thì báo cáo UBND huyện để xử lý kịp thời.

- Chỉ đạo tốt công tác nuôi trồng thuỷ sản; khôi phục lại vùng nuôi tôm trên cát theo quy hoạch; hỗ trợ ngư dân tham gia thực hiện theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP; khuyến khích ngư dân đầu tư phương tiện, hình thành các tổ hợp tác trong đánh bắt vùng biển xa theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg.

- Khẩn trương chỉ đạo hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình trước mùa mưa bão, ưu tiên sửa chữa các hồ đập bị hư hỏng.

- Chỉ đạo quyết liệt để duy trì và nâng cao số tiêu chí nông thôn mới đạt được ở từng xã. Tập trung chỉ đạo để hoàn thành các tiêu chí ở các xã phấn đấu đạt trong năm 2015.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Hạt kiểm lâm huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt UBND các xã có kế hoạch giao đất lâm nghiệp cho các hộ dân đối với diện tích các hộ dân lấn chiếm trước đây hiện đang sử dụng.

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng; nhất là những vùng có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Chỉ đạo các chủ rừng, các chi nhánh lâm trường trên địa bàn tăng cường công tác nắm thông tin, báo cáo và xử lý tình hình phòng cháy, chữa cháy rừng có hiệu quả.

4. Phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện:

Rà soát, xem xét hỗ trợ vốn khuyến công năm 2015 cho các cơ sở kịp thời, đúng đối tượng. Chú trọng phát triển ngành nghề nông thôn, chỉ đạo khôi phục một số ngành nghề truyền thống; đồng thời xem xét phát triển một số làng nghề, mô hình mới phù hợp với điều kiện trên địa bàn.  

Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các xã điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới, đặc biệt là quy hoạch trung tâm xã. Chỉ đạo, quản lý tốt việc quy hoạch các nghĩa trang, nghĩa địa tại các xã, thị trấn.

Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xem xét cho ý kiến đối với việc nạo vét lòng sông tại xã Liên Trạch.

5. Chi cục Thuế tăng cường chỉ đạo thu ngân sách, tập trung các giải pháp xử lý nợ thuế, quan tâm thu tiền sử dụng đất.

Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với phòng Kinh tế- Hạ tầng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các xã, thị trấn hoàn thành công tác quy hoạch phân lô, phát triển quỹ đất, tạo điều kiện cho các địa phương tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tăng nguồn thu, nhất là tăng nguồn thu để đầu tư xây dựng tại các xã xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Bên cạnh đó, chấn chỉnh ngay tình trạng đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục, trước hết quán triệt để nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý giáo dục, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm của đội ngũ cán bộ, giáo viên.

- Chỉ đạo các trường học khẩn trương hoàn thành các thủ tục để xây dựng trường chuẩn quốc gia, nhất là các trường nằm trong xã phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2015.

7. Phòng Y tế, Bệnh viên Đa khoa huyện chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; chú trọng nâng cao năng lực, trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, y, y bác sỹ; tiếp tục áp dụng các kỹ thuật mới, hiện đại nhằm đáp ứng tốt nhất công tác khám chữa bệnh, hạn chế tình trạng vượt tuyến; tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Trung tâm Dân số- KHHGĐ tăng cường công tác truyền thông, thực hiện tốt Pháp lệnh Dân số KHHGĐ và xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm giảm thiểu tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và hạn chế tối đa tình trạng bạo lực gia đình. Xây dựng, ổn định đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân số tại các xã, thị trấn.

8. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan xây dựng kế hoạch tham gia Liên hoan thông tin lưu động tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới tại tỉnh đảm bảo chất lượng.

Đài Truyền thanh huyện tăng cường đưa tin, bài tuyên truyền về Chương trình xây dựng nông thôn mới, phản ánh kịp thời các hoạt động sản xuất tại các xã vùng khó khăn.

9. Phòng Nội vụ huyện tăng cường công tác nắm bắt thông tin, làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, tham mưu UBND huyện chấn chỉnh kịp thời các hoạt động tôn giáo trái phép trên địa bàn.

10. Các ngành Thanh tra, Tư pháp huyện tăng cường giải quyết kịp, dứt điểm các đơn thư khiếu nại; làm tốt công tác tiếp công dân.

11. Công an, Ban chỉ huy Quân sự huyện tăng cường các biện pháp đấu tranh ngăn ngừa phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

12. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực mình phụ trách tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội huyện năm 2015.

II. Các hội nghị, kế hoạch công tác chính

1. Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Bố Trạch lần thứ IV (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung).

2. Hội nghị tổng kết 10 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” (2005-2015) (Công an huyện chuẩn bị nội dung).

3. Hội nghị Tổng kết công tác PCLB và TKCN năm 2014 triển khai nhiệm vụ năm 2015 (Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung).

4. Hội nghị Sơ kết sản xuất vụ Đông xuân 2014-2015; triển khai sản xuất vụ Hè thu 2015 (Phòng Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị nội dung).

5. Hội nghị Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015 (Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp các ngành, đơn vị chuẩn bị nội dung).

Trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế, UBND huyện sẽ bổ sung, điều chỉnh một số nội dung và thời gian thực hiện cho phù hợp.

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị được phân công chuẩn bị chủ động kế hoạch triển khai thực hiện bảo đảm nội dung, chất lượng và thời gian quy định. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện đôn đốc, theo dõi triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- UBND tỉnh Quảng Bình;                                                                                               CHỦ TỊCH
- Ban Thường vụ Huyện uỷ;
- Thuờng trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Văn phòng Huyện uỷ;
- Các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.                                                                                                         Trần Quang Vũ

 

Tải về