Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 197 /CTr-UBND
Ngày ký 06/02/2018
Người ký Trần Quang Vũ
Trích yếu nội dung Chương trình (Số: 197 /CTr-UBND) Công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2018
Lĩnh vực Chương trình công tác
Cơ quan ban hành UBND Huyện Bố Trạch
Phân loại Chương trình
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về