Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 36/TB-VP Thông báo (số: 36/TB-VP) về việc ký kết hợp đồng hỗ trợ phục vụ theo NĐ 111/2022/NĐ-CP năm 2024 Văn phòng HĐND - UBND 23/02/2024 Còn
2 08/TB-DAXD Thông báo (số: 08/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Hoàn Lão Ban QLDA&PTQĐ 06/02/2024 Còn
3 06/TB-DAXD Thông báo (số: 06/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (thị trấn Hoàn Lão) Ban QLDA&PTQĐ 30/01/2024 Còn
4 06/GM-UBND Giấy mời (số: 06/GM-UBND) UBND huyện Bố Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 Văn phòng HĐND - UBND 15/01/2024 Còn
5 570/TB-TCKH Thông báo (số: 570/TB-TCKH) về việc ký hợp đồng hỗ trợ phục vụ theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP năm 2024 Phòng Tài chính - Kế hoạch 25/12/2023 Còn
6 1774/TB-ĐGTS Thông báo (số: 1774/TB-ĐGTS) công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất xã Tây Trạch Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 21/12/2023 Còn
7 191/GM-UBND Giấy mời (số: 191/GM-UBND) Tham dự Hội nghị tổng kết công tác quản lý đất đai năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 UBND Huyện Bố Trạch 18/12/2023 Còn
8 150/GM-VP Giấy mời (số: 150/GM-VP) tập huấn nghiệp vụ chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 Văn phòng HĐND - UBND 28/11/2023 Còn
9 146/GM-VP Giấy mời (số: 146/GM-VP) phổ biến, quán triệt Luật thực hiện dân chủ cơ sở và các văn bản liên quan Văn phòng HĐND - UBND 27/11/2023 Còn
10 1554/TB-ĐGTS Thông báo (số: 1554/TB-ĐGTS) về việc tạm dừng đấu giá đối với thửa đất số 1041, 1042, TBĐ số 11 xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Trung tâm DV đấu giá tài sản 24/11/2023 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »