Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 1015/UBND Công văn (số: 1015/UBND) về việc treo cờ Quốc kỳ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình UBND Huyện Bố Trạch 13/06/2022 Còn
2 44TB-VP Thông báo (số: 44TB-VP) về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Văn phòng HĐND - UBND 01/06/2022 Còn
3 98/TB-ĐGTH Thông báo (số: 98/TB-ĐGTH) đấu giá quyền sử dụng đất (xã Thanh Trạch) Công ty đấu giá Trường Hà 17/05/2022 Còn
4 05/CT-UBND Chỉ thị (số 05/CT-UBND) về việc triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi UBND Huyện Bố Trạch 17/05/2022 Còn
5 289/TB-ĐGTS Thông báo (số: 289/TB-ĐGTS) công khai việc đấu giá quyền sự dụng đất (xã Phú Định) Trung tâm DV đấu giá tài sản 16/05/2022 Còn
6 95/TB-ĐGTH Thông báo (số: 95/TB-ĐGTH) đấu giá quyền sử dụng đất (xã Trung Trạch) Công ty đấu giá Trường Hà 14/05/2022 Còn
7 75/TB-DAXD Thông báo (số 75/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Thanh Trạch) Ban QLDA&PTQĐ 13/05/2022 Còn
8 74/TB-DAXD Thông báo (số 74/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Phú Định) Ban QLDA&PTQĐ 13/05/2022 Còn
9 73/TB-DAXD Thông báo (số 73/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Trung Trạch) Ban QLDA&PTQĐ 13/05/2022 Còn
10 750/UBND Công văn (số: 750/UBND) V/v tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết UBND Huyện Bố Trạch 11/05/2022 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »