Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 162/TB-ĐGTH Thông báo (số: 162/TB-ĐGTH) đấu giá quyền sử dụng đất (xã Bắc Trạch) Công ty đấu giá Trường Hà 30/09/2022 Còn
2 629/TB-ĐGTS Thông báo (số: 629/TB-ĐGTS) công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất (xã Nam Trạch) Trung tâm DV đấu giá tài sản 29/09/2022 Còn
3 120/TB-DAXD Thông báo (số: 120/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Sơn Lộc) Ban QLDA&PTQĐ 28/09/2022 Còn
4 118/TB-DAXD Thông báo (số: 118/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Nam Trạch) Ban QLDA&PTQĐ 28/09/2022 Còn
5 119/TB-DAXD Thông báo (số: 119/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Bắc Trạch) Ban QLDA&PTQĐ 28/09/2022 Còn
6 117/TB-DAXD Thông báo (số: 117/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Lý Trạch) Ban QLDA&PTQĐ 27/09/2022 Còn
7 12/CĐ-UBND Công điện (số: 12/CĐ-UBND) về việc tập trung ứng phó với bão số 4 UBND Huyện Bố Trạch 27/09/2022 Còn
8 11/CĐ-UBND Công điện (số: 11/CĐ-UBND) về việc triển khai ứng phó với bão số 4 UBND Huyện Bố Trạch 26/09/2022 Còn
9 10/CĐ-BCĐ Công điện (số: 10/CĐ-BCĐ) Về việc sẵn sàng ứng phó với bão gần biển Đông (bão Noru) UBND Huyện Bố Trạch 25/09/2022 Còn
10 153/TB-ĐGTH Thông báo (số:153/TB-ĐGTH) đấu giá quyền sử dụng đất (xã Phúc Trạch) Công ty đấu giá Trường Hà 22/09/2022 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »