Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 12/CT-UBND Chỉ thị (Số: 12/CT-UBND) Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm UBND Huyện Bố Trạch 27/12/2022 Còn
2 2427/TB-UBND Thông báo (số: 2427/TB-UBND) về việc treo Quốc kỳ và thời gian nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 UBND Huyện Bố Trạch 27/12/2022 Còn
3 2427/TB-UBND Thông báo (số: 2427/TB-UBND) về việc treo Quốc kỳ và thời gian nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 UBND Huyện Bố Trạch 27/12/2022 Còn
4 2425/UBND Công văn (số: 2425/UBND) về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023 UBND Huyện Bố Trạch 06/12/2022 Còn
5 09/CT-UBND Chỉ thị (số 09/CT-UBND) về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 UBND huyện 11/11/2022 Còn
6 211/TB-ĐGTH Thông báo (số: 211/TB-ĐGTH) đấu giá quyền sử dụng đất (xã Trung Trạch) Công ty đấu giá Trường Hà 10/11/2022 Còn
7 235/TB-DAXD Thông báo (số: 235/TB-DAXD) kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sự dụng đất (xã Trung Trạch) Ban QLDA&PTQĐ 09/11/2022 Còn
8 02/TB-HĐXT Thông báo (số: 02/TB-HĐXT) kết quả tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch năm 2022 Ban QLDA&PTQĐ 09/11/2022 Còn
9 4730/QĐ-CT Quyết định (số: 4730/QĐ-CT) về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch năm 2022 UBND Huyện Bố Trạch 08/11/2022 Còn
10 206/TB-ĐGTH Thông báo (số: 206/TB-ĐGTH) đấu giá quyền sử dụng đất (xã Lý Trạch) Công ty đấu giá Trường Hà 07/11/2022 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »