Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 763 /UBND 07/06/2016 V/v đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ Hè thu 2016
2 605/UBND 07/05/2016 Công văn (Số: 605/UBND) V/v tuyên truyền chính sách hỗ trợ đối với ngư dân bị ảnh hưởng do hải sản chết bất thường
3 10/CT-UBND 05/05/2016 Chỉ thị (Số: 10/CT-UBND) Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, bão năm 2016
4 06 /CĐ - UBND 04/05/2016 Công điện (Số: 06/CĐ-UBND) Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng bảo vệ lúa Đông Xuân 2015-2016
5 45 /NN 15/03/2016 Công văn (Số: 45/NN) V/v tiếp tục tăng cường phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa vụ Đông xuân 2015 - 2016
6 07/CT-UBND 04/03/2016 Chỉ thị (Số: 07/CT-UBND) Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn
7 12 /BC- UBND 28/01/2016 Báo cáo (Số: 12 /BC- UBND) Tình hình thiệt hại do rét gây ra trên cây trồng và vật nuôi (Tính đến ngày 28/1/2016)
8 15 / NN 26/01/2016 V/v hướng dẫn một số biện pháp phòng chống rét và sâu bệnh trên cây trồng vụ Đông xuân 2015 - 2016
9 10/CT-UBND 17/11/2015 Chỉ thị (Số: 10/CT-UBND) Về việc tăng cường công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Đông xuân 2015 - 2016
10 09/CT-UBND 03/11/2015 Chỉ thị (Số 09/CT-UBND): Về việc tăng cường tích trữ nước, phòng chống hạn, đảm bảo nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2015 - 2016 và năm 2016
« 1 2 3 »