Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 79/TB-DAXD
Ngày ký 18/05/2023
Người ký Phan Công Thắng
Trích yếu nội dung Thông báo (Số: 79/TB-DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Hoàn Lão
Lĩnh vực Đấu giá tài sản
Cơ quan ban hành Ban QLDA&PTQĐ
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tại thông báo

Phụ lục 01

Phụ lục 02