Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 116/TB-ĐGTS
Ngày ký 13/02/2023
Người ký Nguyễn Thị Thanh Minh
Trích yếu nội dung Thông báo (số: 116/TB-ĐGTS) công khai việc đấu giá quyền sử dụng đất (xã Trung Trạch)
Lĩnh vực Đấu giá tài sản
Cơ quan ban hành Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về