Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 02/TB-HĐXT
Ngày ký 09/11/2022
Người ký Võ Vương Thông
Trích yếu nội dung Thông báo (số: 02/TB-HĐXT) kết quả tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch năm 2022
Lĩnh vực Tuyển dụng
Cơ quan ban hành Ban QLDA&PTQĐ
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về