Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 13/GM-TTHĐND
Ngày ký 21/07/2022
Người ký Phan Hải Hà
Trích yếu nội dung Giấy mời (số: 13/GM-TTHĐND) tổ chức kỳ họp thứ 5 (Kỳ họp thường lệ giữa năm) của HĐND huyện, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lĩnh vực Triệu tập cuộc họp
Cơ quan ban hành HĐND huyện
Phân loại Giấy mời
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về