Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 09/TB-VP
Ngày ký 09/02/2022
Người ký Phan Hải Hà
Trích yếu nội dung Thông báo (số:09/TB-VP) Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2022
Lĩnh vực Thông báo - Kết luận
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về