Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 07/DAXD
Ngày ký 19/01/2022
Người ký Phan Công Thắng
Trích yếu nội dung Thông báo (số:07/DAXD) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất (xã Xuân Trạch)
Lĩnh vực Đấu giá tài sản
Cơ quan ban hành Ban QLDA&PTQĐ
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về 

Tệp đính kèm 1