Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 666/QĐ-UBND
Ngày ký 12/03/2021
Người ký Nguyễn Ngọc Tuấn
Trích yếu nội dung Quyết định (số: 666/QĐ-UBND) về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đơn vị bầu cử số 08
Lĩnh vực Bầu cử
Cơ quan ban hành UBND Huyện Bố Trạch
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về