Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 15/CĐ-UBND
Ngày ký 14/11/2020
Người ký Nguyễn Văn Thủy
Trích yếu nội dung Công điện khẩn (số:15/CĐ-UBND) về việc tập trung ứng phó bão số 13
Lĩnh vực Phòng chống và khắc phục thiên tai
Cơ quan ban hành UBND Huyện Bố Trạch
Phân loại Công điện
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về