Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 413/QĐ-UBND
Ngày ký 18/02/2020
Người ký Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung Quyết định (Số 413/QĐ-UBND) về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Bình
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải nội dung Quyết định