Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 390/QĐ-UBND
Ngày ký 17/02/2020
Người ký Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung Quyết định (Số 390/QĐ-UBND) về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Bình
Phân loại Thủ tục hành chính mới
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải nội dung Quyết định