Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 389/QĐ-UBND
Ngày ký 17/02/2020
Người ký Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung Quyết định (Số 389/QĐ-UBND) về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Bình
Phân loại Thủ tục hành chính mới
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Tải nội dung Quyết định