Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 870/SNV-XDCQ&TCBC
Ngày ký 08/07/2019
Người ký Không rõ
Trích yếu nội dung Công văn (số:870/SNV-XDCQ&TCBC) về việc hướng dẫn thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019 - 2021
Lĩnh vực Nội vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Bình
Phân loại Công văn
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải Công văn
Tải phương án
Tải biểu mẫu