Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 906 /QĐ-UBND
Ngày ký 26/03/2018
Người ký Không rõ
Trích yếu nội dung Quyết định ( Số: 906 /QĐ-UBND) Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành UBND Huyện Bố Trạch
Phân loại Thủ tục hành chính mới
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về