Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 4684/QĐ-UBND
Ngày ký 06/10/2016
Người ký Trần Quang Vũ
Trích yếu nội dung Quyết định (Số: 4684/QĐ-UBND) Về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 29/8/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Bố Trạch giai đoạn 2016-2020
Lĩnh vực Nông nghiệp
Cơ quan ban hành Phòng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải về