Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 141/ĐC-VP
Ngày ký 28/10/2015
Người ký Hồ Ngọc Thanh
Trích yếu nội dung Đề cương Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XVII nhiệm kỳ 2011-2016 (Phục vụ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri)
Lĩnh vực Tiếp xúc cử tri
Cơ quan ban hành Văn phòng HĐND - UBND
Phân loại Đề cương
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 VĂN PHÒNG HĐND-UBND        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HUYỆN BỐ TRẠCH                               Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

      Số:  141 /ĐC-VP                               Bố Trạch, ngày 28 tháng  10  năm 2015 

ĐỀ CƯƠNG
Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện
khóa XVII nhiệm kỳ 2011-2016
(Phục vụ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri)            

Kính gửi:  Các vị Đại biểu HĐND huyện. 

Để chuẩn bị cho Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016. Văn phòng HĐNDUBND huyện chuẩn bị Đề cương để các vị đại biểu nghiên cứu, với các nội dung chủ yếu sau:

- Thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 13;

- Một số hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện từ sau kỳ họp thứ 12 cho đến nay;

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2015.

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 13

Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khoá XVII dự kiến tiến hành trong 02 ngày 14 15/12/2015, tại Nhà Văn hoá Trung tâm huyện.

Kỳ họp sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015; triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2016. Quyết định dự toán thu, chi ngân sách, phân bổ dự toán ngân sách năm 2016. Thông qua công tác nhân sự của HĐND và UBND và một số nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp lần này dự kiến thông qua các Nghị quyết sau:

1. Nghị quyết về Chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2016;

2. Nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách nhà nước huyện năm 2016;

3. Nghị quyết về phân bổ ngân sách nhà nước huyện năm 2016;

4. Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2016;

5. Các nghị quyết về nhân sự của HĐND và UBND huyện.

II. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND VÀ CÁC BAN HĐND HUYỆN TỪ SAU KỲ HỌP THỨ 12 CHO ĐẾN NAY

1. Hoạt động giám sát

1.1. Công tác giám sát của Thường trực HĐND huyện

Thường trực HĐND huyện đã thực hiện kế hoạch giám sát, trực tiếp và giám sát thông qua văn bản báo cáo tại các đơn vị về kết quả giải quyết những vấn đề được Chủ toạ kỳ họp thứ 12 và các kỳ họp trước đã kết luận.

Hầu hết những kết luận của Chủ tọa các kỳ họp đều được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Qua giám sát, Thường trực HĐND đã có những kết luận và đề xuất hướng tháo gỡ, giải quyết cụ thể. Kết quả giám sát Thường trực HĐND huyện sẽ báo cáo trình tại kỳ họp thứ 13 sắp tới.

1.2. Hoạt động giám sát của các Ban HĐND huyện

- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách của các địa phương, đơn vị trên địa bàn tại 6 đơn vị xã, thị trấn.

- Ban Pháp chế HĐND huyện triển khai giám sát chuyên đề về công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường trên địa bàn huyện.

Đây là các hoạt động giám sát theo chuyên đề, kết quả giám sát các Ban HĐND huyện sẽ báo cáo trình tại kỳ họp thứ 13.

2. Công tác phối hợp và chỉ đạo hoạt động HĐND huyện

Thường trực HĐND huyện phối hợp cùng với Thường trực HĐND các xã, thị trấn tiếp tục duy trì các hoạt động của HĐND hai cấp một cách nền nếp. Tổ chức hội nghị trực báo hoạt động HĐND 2 cấp hàng quý để nắm thông tin về hoạt động của HĐND các xã, thị trấn và thông qua hội nghị để lồng ghép hướng dẫn thêm về nghiệp vụ cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

Phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức cho đoàn Đại biểu Quốc hội, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri trên địa bàn. Thành lập tổ thẩm tra, rà soát việc ban hành 172 nghị quyết của HĐND cấp xã tại kỳ họp giữa năm 2015. Thường trực HĐND huyện đã chủ trì, tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Luật giám sát của Quốc hội và HĐND. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động phối hợp công tác giữa HĐND với UBND, UBMT huyện được thực hiện theo đúng quy chế đã được ký kết giữa các cơ quan, đồng thời phối hợp tốt với các ngành, các tổ chức đoàn thể trong quá trình tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND huyện.

Thường trực HĐND và các vị đại biểu HĐND luôn phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, lắng nghe và đề đạt đến các cơ quan chức năng những ý kiến đề xuất, tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân toàn huyện.

Ngoài các vấn đề nêu trên, Thường trực HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo từng tháng, từng quý và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch đã đề ra.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HĐND HUYỆN 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

* TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ

1. Nông, lâm, ngư nghiệp

Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 18.086 ha, đạt 103,3%KH, tăng 0,7% so cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực cả năm 50.565 tấn, đạt 110,5%KH, tăng 2,4% so cùng kỳ.

Chăn nuôi: Tính đến ngày 01/10/2015: đàn trâu có 7.235 con, đạt 100,5%KH, tăng 1,3%; đàn bò 23.800 con, đạt 103,4%KH, tăng 7,2%; đàn lợn 113.260 con; đạt 100,2% KH, tăng 1,5%; đàn gia cầm 632.200 con, đạt 97,3%KH, tăng 1,0% so cùng kỳ.

Lâm nghiệp: Trồng mới 598 ha rừng tập trung, đạt 117,8%KH, 64.000 cây phân tán; khai thác gỗ rừng trồng 18.603m3, củi khai thác 51.350 ster. Đã phát hiện và xử lý 142 vụ vi phạm lâm luật; tịch thu trên 135,8 m3 gỗ các loại, phạt tiền và thu nộp ngân sách trên 643 triệu đồng.

Thuỷ sản: Sản lượng thuỷ sản 19.858 tấn, đạt 90,1%KH, tăng 12,8% so cùng kỳ; trong đó, sản lượng khai thác 17.890 tấn, đạt 91,7%KH, tăng 13,6% so cùng kỳ; nuôi trồng đạt 1.967,5 tấn, đạt 77,2% KH, tăng 4,8% so cùng kỳ.

Công tác thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp: Huyện đã hỗ trợ giá giống với tổng kinh phí 2,3 tỷ đồng; hỗ trợ theo Đề án phát triển chăn nuôi giai đoạn 2 số tiền 700 triệu đồng; thẩm định 18 tàu đủ điều kiện vay vốn đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP; hỗ trợ kinh phí cho ngư dân 10 tháng đầu năm 40,5 tỷ đồng theo Quyết định số 48/QĐ-TTg, đưa tổng số kinh phí hỗ trợ gần 106 tỷ đồng.

Tình hình thiệt hại do thiên tai: Mư­a lũ và lốc xoáy do hoàn lư­u bão số 3 xảy ra trên địa bàn đã làm thiệt hại nặng với tổng giá trị thiệt hại là 18,42 tỷ đồng; trong đó thiệt hại nặng nề nhất là diện tích cao su với 92 ha bị gãy đổ với giá trị thiệt hại gần 14 tỷ đồng.

2. Chương trình xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục giữ vững các tiêu chí tại 2 xã đã được công nhận xã nông thôn mới năm 2014; các xã phấn đấu hoàn thành năm 2015 đã đạt được 17-18/19 tiêu chí, hiện đang xây dựng để hoàn thành theo kế hoạch; các xã còn lại tăng 1-2 tiêu chí/xã.

3. Sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp: Tổng giá trị sản xuất 558,5 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), đạt 81,1% KH, tăng 8,1% so cùng kỳ. Xét duyệt hỗ trợ vốn khuyến công năm 2015 cho 8 cơ sở với tổng số tiền 128 triệu đồng.

4. Xây dựng cơ bản: Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện trên 772 tỷ đồng, đạt 78%KH, tăng 0,6% so cùng kỳ. Triển khai thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Hoàn Lão và vùng phụ cận đến năm 2030 để từng bước hoàn thành lộ trình nâng cấp Hoàn Lão lên đô thị loại IV.

5. Các hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ, du lịch thực hiện 3.510 tỷ đồng, đạt 96,2%KH, tăng 13,1% so cùng kỳ. Doanh thu vận tải 398,3 tỷ đồng, đạt 98,3%KH, tăng 14,7% so cùng kỳ. Có 562,5 ngàn lượt khách tham quan, du lịch trên địa bàn, tăng 26,1% cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 61,3 ngàn người, tăng 32,7% cùng kỳ.

6. Tài chính: Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 21/10/2015 thực hiện 123,3 tỷ đồng, đạt 85,5% dự toán huyện giao, 90,1% dự toán tỉnh giao cả năm, bằng 94,7% so cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương 742 tỷ đồng, các khoản chi ngân sách cơ bản đảm bảo đúng chế độ và dự toán được duyệt.

7. Công tác Tài nguyên và Môi trường: Thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất và công tác dịch vụ hành chính công về lĩnh vực đất đai; hoàn thiện hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai tại 28/30 xã, thị trấn. Chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra xử lý về tài nguyên khoáng sản, môi trường.

* LĨNH VỰC VĂN HOÁ - XÃ HỘI

1. Giáo dục - Đào tạo: Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016. Tổ chức tốt Lễ phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2015. Đã mở được 12 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn.

2. Y tế, Dân số, gia đình và trẻ em: Chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, dịch tễ, vệ sinh môi trường được nâng cao. Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên chiếm 14,2%, giảm 1,1% so cùng kỳ.

3. Văn hóa, thông tin, thể dục - thể thao, truyền thanh: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và phục vụ các sự kiện quan trọng của huyện. Thực hiện kịp thời và có hiệu quả công tác thông tin, truyền thanh với nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng về nhiệm vụ chính trị của huyện, chào mừng thành công Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XXII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và tiến tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

4. Công tác dân tộc, tôn giáo:

Tăng cường kiểm tra tình hình đời sống, an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc để hỗ trợ, giải quyết kịp thời cho nhân dân.

Tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện diễn ra bình thường. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo có chuyển biến tiến bộ, theo sát tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở.

5. Đời sống và chính sách xã hội: Được thực hiện đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả, đã chi trả đầy đủ chế độ cho các đối tượng chính sách số tiền gần 90 tỷ đồng; cấp hỗ trợ tiền điện cho 4.015 hộ nghèo theo Quyết định 268/QĐ-TTg với số tiền gần 1,7 tỷ đồng. Tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng người có công và chính sách xã hội trên địa bàn huyện theo Quyết định số 48/QĐ-TTg và Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đã giải quyết việc làm mới cho 2.800 người, đạt 80%KH, trong đó xuất khẩu lao động 1.055 đối tượng, đạt 132%KH.

* LĨNH VỰC NỘI CHÍNH - XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Quốc phòng - An ninh: Các lực lượng vũ trang huyện tăng cường phối hợp hiệu quả, tuần tra canh gác quản lý tốt địa bàn, nhất là trực cao điểm đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm trọng đại.

Tình hình tội phạm về trật tự xã hội: Xảy ra 62 vụ, làm chết 02 người, bị thương 119 người, thiệt hại tài sản trên 936 triệu đồng (so với cùng kỳ giảm 40 vụ, giảm 4 người chết, tài sản thiệt hại giảm trên 350 triệu đồng), truy xét, kết luận 54/62 vụ (đạt 87,1%).

Tình hình tai nạn giao thông: Xảy ra 60 vụ, làm chết 22 người, bị thương 51 người, thiệt hại tài sản 337,3 triệu đồng (so với cùng kỳ tăng 08 vụ, tăng 01 người chết, giảm 11 người bị thương, tài sản thiệt hại tăng trên 25 triệu đồng); trong đó, va chạm giao thông: xảy ra 34 vụ, bị thương 46 người, tài sản thiệt hại 68 triệu đồng.

Tội phạm về ma túy diến biến khá phức tạp, đã phát hiện bắt giữ 18 vụ/26 đối tượng liên quan đến ma túy.

2. Hoạt động thanh tra, tiếp công dân, tư pháp, thi hành án: Tiến hành thanh tra theo kế hoạch gắn với việc chỉ đạo nghiêm túc các kết luận sau thanh tra. Tại Ban Tiếp công dân đã tiếp 151 lượt công dân tiếp nhận 118 đơn, đã giải quyết 116 đơn.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường, nội dung pháp luật được tuyên truyền, phổ biến trong thời gian qua ngày càng thiết thực; công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục phát huy hiệu quả.

Công tác thi hành án có nhiều chuyển biến, đã giải quyết 276/300 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 92%.

3. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính: Đã giao 3.482 biên chế hành chính, sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định 68 cho các cơ quan, đơn vị. Công tác tuyển dụng, sử dụng, bố trí, bổ nhiệm cán bộ thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sát đúng với yêu cầu, nhiệm vụ.

Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các nội dung; tăng cường hiệu quả hoạt động của Trung tâm giao dịch một cửa liên thông đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân khi đến giao dịch.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị 18, 19, 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

* ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT

Trong 10 tháng đầu năm 2015, tuy điều kiện kinh tế - xã hội còn những khó khăn nhất định, nhưng với sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đoàn thể chính trị nên kinh tế - xã hội của huyện nhà nhìn chung vẫn duy trì được đà phát triển, sản xuất nông nghiệp cơ bản được mùa, thu ngân sách đạt khá; dịch vụ, du lịch phát triển; các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hội đạt nhiều kết quả; chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: một số địa phương chỉ đạo thiếu quyết liệt, chưa bám sát tình hình để khắc phục khó khăn, nhất là trong chỉ đạo sản xuất, xây dựng nông thôn mới; công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước của một số phòng, ban còn chậm. Một số vấn đề bức xúc từ thực tiễn đặt ra chưa được tập trung giải quyết triệt để...

Trên cơ sở tài liệu được cung cấp, đề nghị các đại biểu nghiên cứu, tham khảo kết hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương và quá trình hoạt động của đại biểu HĐND để lựa chọn nội dung báo cáo tiếp xúc với cử tri; dành thời gian để thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri đề đạt với HĐND huyện. Đề nghị các Tổ đại biểu HĐND huyện kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện để tổng hợp./.

 

Nơi nhận:                                                                                                   CHÁNH VĂN PHÒNG
- Như trên;                                                                                                                     
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                                                                                                                       (Đã ký)
- Thường trực UBMTTQVN huyện;                                                                                              
- Văn phòng HĐNDUBND huyện;
- Lưu: VT, THVP.                                                                                                                                  Hồ Ngọc Thanh

Tải về